Importowane produkty rolne, żywność przetworzona, dodatki do żywności, dodatki do żywności, utensylia, pojemniki i opakowania lub żywność funkcjonalna dla zdrowia KFDA (Korea Food and Drug Administration). Przywożone zwierzęta gospodarskie, produkty zwierzęce (w tym produkty mleczne) NVRQS (krajowe służby weterynaryjne i kwarantanny).

Domowy wyrób serów – pakowanie

  • Pakowane mięso, mleko i przetwory mleczne (masło, ser), pasztety hamburgerowskie, kulki mięsne i inne produkty przetworzone, które są określone w ustawie o zarządzaniu higieną zwierząt gospodarskich NVRQS (National Veterinary Research and Quarantine Service),
  • Importowane produkty morskie; świeże, schłodzone, mrożone, solone, odwodnione, wypatroszone produkty morskie, które można rozpoznać po ich cechach NFIS (National FisheriesProducts Quality Inspection Service).

Funkcjonuje również Krajowy Instytut Oceny Bezpieczeństwa Żywności i Leków (NIFDS). Krajowy Instytut Oceny Bezpieczeństwa Żywności i Leków jest krajową organizacją zajmującą się badaniami toksykologicznymi i badaniami. W ramach Korea Food & Drug Administration Instytut prowadzi badania nad toksykologią, farmakologią i analizą ryzyka żywności, leków i ich dodatków.

Instytut dąży przede wszystkim do zrozumienia ważnych biologicznych mechanizmów wyzwalających i poprawy metod oceny narażenia ludzi, wrażliwości i ryzyka poprzez prowadzenie badań podstawowych, stosowanych i politycznych, które ściśle analizują biologicznie wyzwalające szkodliwe skutki dla produktów regulowanych, takich jak żywność, dodatki do żywności i leki, a także prowadzenie krajowego programu toksykologicznego dla rozwoju badań toksykologicznych i kontroli ocen niebezpiecznych substancji chemicznych.
Instytut zapewnia bezpieczeństwo poprzez badania i badania nad bezpieczeństwem prowadzone przez własnych badaczy, badania na zlecenie przez naukowców zewnętrznych i ośrodki badawcze.

Sałatka z szynką i serem korycińskim

Domowy wyrób serów a Krajowy Instytut Oceny Bezpieczeństwa Żywności i Leków

Na Tajwanie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności i leków ocenia również branżę gastronomiczną pod kątem utrzymania jakości produktów żywnościowych. Obecnie na działania związane z bezpieczeństwem żywności przeznacza się co roku 29,01 mln USD z budżetu.

W Wielkiej Brytanii Food Standards Agency jest niezależnym departamentem rządowym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę żywności w Wielkiej Brytanii. Współpracują oni z przedsiębiorstwami, aby pomóc im w produkcji bezpiecznej żywności, oraz z władzami lokalnymi, aby egzekwować przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności. W 2006 r. zmieniło się ustawodawstwo dotyczące higieny żywności i weszły w życie nowe wymagania.

Głównym wymogiem wynikającym z tej zmiany jest to, że jeśli jesteś właścicielem lub prowadzisz przedsiębiorstwo spożywcze w Wielkiej Brytanii, musisz posiadać udokumentowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, który jest oparty na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.:

• Testy przeprowadzone przez naukowców US FDA w kierunku Salmonelli

• Badania laboratoryjne FDA – owoce morza dla mikroorganizmów.

Zapraszamy do spróbowania naszych pysznych serów https://serowarpodlaski.pl/ser-korycinski/z-zurawina/