Producenci, przewoźnicy, importerzy i sprzedawcy detaliczni są jednak odpowiedzialni za żywność, którą wprowadzają do obrotu. Są oni zobowiązani do zapewnienia i udokumentowania bezpieczeństwa i jakości żywności przy użyciu wewnętrznych mechanizmów kontroli.

Sałatki z serem

 

Koryciński ser od razu do spożycia

W Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong Departament Higieny Żywności i Środowiska jest odpowiedzialny za zapewnienie, że sprzedawana żywność jest bezpieczna i nadaje się do spożycia.

Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego kontroluje przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym producentów rolnych, przetwórców żywności, sprzedawców detalicznych, dostawców materiałów wsadowych i prywatne laboratoria. Jego działalność obejmuje również ocenę ryzyka, komunikację ryzyka i związane z tym badania.
Indyjski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Norm Żywności, ustanowiony na mocy ustawy o bezpieczeństwie żywności i normach żywnościowych z 2006 r., jest organem regulacyjnym w zakresie bezpieczeństwa żywności i ustanawiania norm dotyczących żywności w Indiach.

Bezpieczeństwa Żywności Nowej Zelandii (NZFSA) lub Te Pou Oranga Oranga O Aotearoa to nowozelandzki organ rządowy odpowiedzialny za bezpieczeństwo żywności. NZFSA jest również organem kontrolnym w zakresie importu i eksportu żywności i produktów żywnościowych. NZFSA od 2012 roku jest obecnie oddziałem Ministerstwa Przemysłu Pierwotnego (MPI) i nie jest już własną organizacją.

Więcej informacji przeczytasz https://serowarpodlaski.pl/blog/

Koryciński ser w gastronomii

Rozporządzenie w sprawie czystej żywności z 1960 r. konsoliduje i zmienia prawo w odniesieniu do przygotowywania i sprzedaży żywności. Jego celem jest zapewnienie czystości żywności dostarczanej ludziom na rynku, a tym samym zapobieganie fałszerstwom.
Pakistańska ustawa o hotelarstwie i gastronomii z 1976 r. ma zastosowanie do wszystkich hoteli i restauracji w Pakistanie i ma na celu kontrolowanie i regulowanie standardu usług świadczonych przez hotele i restauracje. Oprócz innych przepisów, zgodnie z sekcją 22 ust. 2, przestępstwem jest sprzedaż żywności lub napojów zanieczyszczonych, nieprzygotowanych higienicznie lub podawanych w naczyniach, które nie są higieniczne lub czyste.

Korea Food & Drug Administration (KFDA) pracuje na rzecz bezpieczeństwa żywności od 1945 roku. Jest częścią rządu Korei Południowej.
IOAS- Organic Certification Bodies Registered in KFDA: „Oświadczenia „Organic” lub powiązane oświadczenia mogą być umieszczane na produktach spożywczych, gdy certyfikaty ekologiczne są uznawane za ważne przez KFDA. KFDA dopuszcza certyfikaty ekologiczne, które mogą być wydawane przez:

  • akredytowane przez IFOAM (Międzynarodową Federację Rolnictwa Ekologicznego) jednostki certyfikujące
  • akredytowane przez rząd organy certyfikujące – w KFDA zarejestrowanych zostało 328 organów w 29 krajach.
    Raport o imporcie żywności: Według Food Import Report ma zgłaszać lub rejestrować to, co importujesz. Właściwy organ jest następujący: Urząd ds. Produktów.