Parlament Unii Europejskiej (UE) tworzy prawo w formie dyrektyw i rozporządzeń, z których wiele jest obowiązkowych dla państw członkowskich i które w związku z tym musi być włączone do ustawodawstwa krajowego poszczególnych krajów. Jako bardzo duża organizacja, która istnieje po to, by usuwać bariery w handlu między państwami członkowskimi i w której poszczególne państwa członkowskie mają jedynie proporcjonalny wpływ, wynik jest często postrzegany jako nadmiernie biurokratyczne podejście „jeden rozmiar dla wszystkich”.

Łosoś z serem korycińskim

Ser koryciński a obecne tendencje

Jednak w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności tendencja do pomyłek po stronie maksymalnej ochrony konsumenta może być postrzegana jako pozytywna korzyść. Parlament UE jest informowany o kwestiach bezpieczeństwa żywności przez Europejski Urząd ds.
Poszczególne państwa członkowskie mogą również posiadać inne przepisy i kontrole w zakresie bezpieczeństwa żywności, pod warunkiem, że nie uniemożliwiają one handlu z innymi państwami i mogą znacznie różnić się między sobą pod względem struktur wewnętrznych i podejścia do kontroli regulacyjnej bezpieczeństwa żywności.

Od 13 grudnia 2014 r. nowe przepisy – rozporządzenie 1169/2011 w sprawie informacji o żywności dla konsumentów – nakładają na przedsiębiorstwa sektora spożywczego obowiązek dostarczania informacji o alergiach na żywność sprzedawaną bez opakowania, na przykład w punktach gastronomicznych, na stoiskach do rajstop, piekarniach i barach kanapkowych.
Francja – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (anses) to francuska agencja rządowa zajmująca się bezpieczeństwem żywności.
Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów (BMEL) jest Federalnym Ministerstwem Republiki Federalnej Niemiec. Założone jako Federalne Ministerstwo Rolnictwa i Ochrony Konsumentów (BMEL): Założone w 1949 roku jako Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa, nazwa ta zmieniła się dopiero w 2001 roku.

Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat zamawiania oraz przechowywania serów korycińskich. Zachęcamy do odwiedzania Serowar Podlaski

Ser koryciński a konsumenci

Następnie nazwę zmieniono na Federalne Ministerstwo Ochrony Konsumentów, Żywności i Rolnictwa.

  •  W dniu 22 listopada 2005 r. nazwa została ponownie zmieniona na obecną: Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów. Powodem tej ostatniej zmiany było to, że wszystkie kurorty powinny uzyskać równy ranking, który osiągnięto poprzez alfabetyczne sortowanie kurortów.
  • Wizja: Zrównoważona i zdrowa dieta z bezpieczną żywnością, odrębne prawa konsumentów i informacje dla konsumentów w różnych dziedzinach życia oraz silne i zrównoważone rolnictwo, jak również perspektywy dla naszych obszarów wiejskich to ważne cele Federalnego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów (BMELV). Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności podlega kontroli Federalnego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów.

Pełni szereg obowiązków, dzięki którym przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa żywności, a tym samym wzmocnienia ochrony zdrowia konsumentów w Niemczech. Żywność może być produkowana i sprzedawana na terenie Niemiec bez specjalnego pozwolenia, pod warunkiem, że nie powoduje żadnych szkód dla zdrowia konsumentów i spełnia ogólne normy określone w przepisach.

 

Nasze sery gwarancją smaku i jakości sprawdź  https://serowarpodlaski.pl/faq/